Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Hesaplama

İlgili kişinin bilgilerini aşağıdaki hesaplama aracına giriniz ve ardından hesapla butonuna basınız.

Sayfanın devamında bu konu hakkında merak edilen soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.
AGİ Hesaplama Aracı
NOT: Çocuk sayısı olarak, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilen, evlat edinilen ve anne veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil olmak üzere) 18 yaşını doldurmamış veya eğitim görmeye devam etmekte olup 25 yaşını doldurmamış çocuk sayısı girilmelidir.

İlgili Hesaplamalar

Asgari geçim indirimi nedir?

Bireyin veya ailenin en düşük geçinme düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır.

Kimler asgari geçim indirimi alabilir?

Maaşları gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler bu uygulamadan yararlanabilmektedir. Ancak maaşları diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı, maaşlı çalışmayan diğer gerçek kişiler, başka bir kanun hükmü uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar ve dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler ise asgari geçim indiriminden yararlanamayacaklardır.

AGİ nasıl hesaplanır?

Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarına;

  • Mükellefin kendisi için %50'si,
  • Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için %10'u,
  • Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk ikisi için %7,5'i
  • Üçüncü için %10'u
  • Diğer çocuklar için %5'i

olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak elde edilen indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12'ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Elde edilen bu tutar ise ödenecek vergiden mahsup edilir. Hesaplama aracımızla hem güncel hem de geriye dönük tutarları kolayca öğrenebilirsiniz.

AGİ çocuk sayısı tavanı nedir?

Eşi çalışmayan personel için tavan 3, eşi çalışan personelin tavanı ise 5'tir.

Alınabilecek en yüksek indirim oranı nedir?

En yüksek AGİ oranı %85'tir.

18 yaşından büyük, çalışmayan ve öğrenim görmeyen çocuklardan dolayı asgari geçim indiriminden yararlanılabilinir mi?

Uygulamada "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış bireyleri ifade etmekte olup, kız veya erkek çocuk ayrımı yapılmamıştır. Dolayısıyla, 18 yaşından büyük, çalışmayan ve öğrenim görmeyen çocuklardan dolayı asgari geçim indiriminden yararlanılamaz.